image

Norge

Fryshuset och Forandringshuset i Norge har haft ett samarbetsavtal sedan år 2017. Samarbetet innebär att Fryshusets erfarenhet och kunskap överförs och anpassas till norska förhållanden.

Kontakt

address

Besöksadress

Grubbegata 4
0179 Oslo
address

Postadress

Postboks 6814 St Olavs plass
0130 Oslo
phone

Telefon & email

+4722991510
kontakt@forandringshuset.no