image

Fryshuset och Forandringshuset

Fryshuset och Forandringshuset har ett partnerskapsavtal sedan år 2017. Samarbetet innebär att Fryshusets erfarenhet och kunskap överförs och anpassas till norska förhållanden.

Inom ramen för samarbetet driver Forandringshuset en del av Fryshusets verksamheter i Norge. I dagsläget United Sisters, Sammen for Norge, PowerHouse, Exit, Passus och Lovely Days.  

Forandringshuset är en del av KFUK-KFUM i Norge och grundades 2016. Forandringshusets uppdrag är att bygga öppna, säkra samhällen där barn och unga kan vara sig själva och utvecklas som människor. De finns och verkar på flera platser runt om i Norge. 

Forandringshuset arbetar inom tre områden:

  • Aktiv fritid
  • Inkludering och samhällsengagemang
  • Utveckling, arbete och entreprenörskap

Läs mer om Forandringshuset på deras hemsida http://forandringshuset.no/