image

Vad vi gör

Vi erbjuder kostnadsfria aktiviteter, träffar och utbildning för dig som är ensamstående mamma och längtar efter något inspirerande, roligt och tryggt att göra tillsammans med ditt barn.

Allmänt

Vi erbjuder kostnadsfria aktiviteter, utbildningar och stöd till ensamstående mammor och deras barn i åldrarna 0-18 år som lever i ekonomisk eller social utsatthet. Många av dessa barn har inte möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och andra sammanhang som andra barn där gemenskap och relationer skapas och vänskapsband knyts.

Sedan starten år 2007 i Stockholm, 2009 i Göteborg, 2011 i Malmö och 2018 i Kalmar har vi tagit emot tusentals barn och mammor i vår verksamhet. Familjerna vi möter har olika bakgrund, etnicitet och åldrar. Alla kan drabbas av ekonomisk och social utsatthet, och därför behöva extra stöd för att orka med sin vardag.

Vision

”Alla barn har rätt till delaktighet, skratt, upplevelser och att bli sedda

Aktiviteter

Vårt mål och fokus med aktiviteterna är att ge barnen möjlighet att vara med på roliga, utvecklande och lärorika arrangemang. Det kan handla om att besöka en djurpark, nöjesfält, museum, naturreservat, badhus, bio, testa på nya intressen eller prova på att pyssla. Vi vill att barnen och mammorna ska få uppleva roliga saker tillsammans vilket då även stärker deras band till varandra.

Aktiviteterna som vi erbjuder sker företrädesvis under helger och lov, under medlemmarnas fritid och då de inte har förskola/skola eller andra tider att passa. Vi försöker även alltid i största möjliga mån att erbjuda förtäring, framför allt vid aktiviteterna på Fryshuset.

Föräldrastöd

Föräldrastödet vi erbjuder innefattar föreläsningar eller workshops som kan stärka mammorna i sig själva och i sitt föräldraskap. Vi strävar efter att erbjuda ett varierat utbud som kan möta mammors olika behov, exempelvis konflikt- och stresshantering, HLR och stressreducerande yoga. Beroende på verksamhetens resurser kan vi också erbjuda en åttaveckors föräldrastödsutbildning i metoden COPE.

Under tiden som mammorna är i utbildningssalen, får barnen uppleva inspirerande, spännande och roliga aktiviteter tillsammans med våra volontärer.

Globala målen

BEM har valt att fokusera på dessa tre Globala mål och nedan beskriver varför och hur verksamheten
arbetar kring dem.

3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

HUR UPPNÅR BEM MÅLET?
Möjliggöra för målgruppen att få inspiration till hälsosam tillvaro genom aktiviteter och skapa en plats för sammanhang och gemenskap för att påverka den mentala hälsan och allmänna välbefinnandet. Vara en plats där de känner att de kan påverka sitt liv och bli stärkta.

5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

HUR UPPNÅR BEM MÅLET?
Verksamheten är en plats där mammor och barn kan vara och verka utan risk för våld och diskriminering.

BEM fokuserar endast på ensamstående mammor på grund av att de är en av de mest ekonomiskt utsatta grupperna i samhället. Vi ser därför större värde i att stärka dessa mammor istället för att inkludera alla föräldrar.

10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

HUR UPPNÅR BEM MÅLET?
Vi möjliggör inkludering för en extra utsatt grupp genom att erbjuda målgruppen positiva sammanhang och nya nätverk. Verksamheten försöker kommunicera målgruppens utmaningar i de forum de kan för att skapa förändring hos beslutsfattare och finansiärer som möjliggör att vi kan verka för dem.

Förutom en ekonomiskt svår situation kan också sociala nätverk och goda relationer saknas. Verksamheten försöker kommunicera och informera om målgruppens utmaningar i de forum vi kan för att påverka beslutsfattare och finansiärer att skapa förändring för målgruppen genom att bland annat stötta verksamheten BEM.