image

Engagera dig

Vill du ge bort positiva barndomsminnen?

Barn till ensamma mammor gör skillnad

Det finns i Sverige ca 145 000 barn som lever med låg inkomststandard*. Det innebär att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadskostnaderna i familjen. Det är en skrämmande hög siffra. I vår verksamhet Barn till ensamma mammor möter vi en del av dessa barn.

Tillsammans med dig kan vi skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktiviteter och bidra till en meningsfull fritid för ännu fler barn. Att skapa positiva barndomsminnen är inte enbart en medmänsklig insats. Det är en samhällsinvestering för framtiden.

      

Företag

Vill ni tillsammans med oss verka lokalt eller nationellt och skapa förutsättningar för social hållbarhet? Ert företag blir en möjliggörare för verksamheten i arbetet att vara förebyggande och ge familjerna en positiv fritid och ett sammanhang. Samt det viktigaste, positiva barndomsminnen för barnen i verksamheten. Nedan är olika sätt ni kan bidra efter Ert önskemål. Om ni vill läsa mer om vad vi gör klicka här.

 • Bli samarbetspartner
  Vi vill gärna hitta nya samarbetspartners för att skapa ett flerårigt samarbete där vi tillsammans verkar för en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans skapar vi positiva barndomsminnen till de som behöver det som mest! I ett samarbete ser vi vikten av att båda parters styrkor och kompetenser kommer till sin rätt, samt att varumärken stärks. Ser du potential i att samarbeta med oss tveka inte att skriva till barntillensammamammor@fryshuset.se eller till kontaktpersonen i din stad. 
 • Ge en gåva med valfritt belopp
  Swish
  – Nationellt 123 690 71 25
  – Stockholm 123 275 86 21
  – Göteborg 123 091 68 25
  – Malmö 123 686 32 29
  – Kalmar 123 666 65 31

  Bankgiro 5026-8366
  Plusgiro 90 02 76-7
  Märk inbetalningen med ”Gåva till BEM”.

Privatperson

Vi erbjuder Dig kära medmänniska att göra skillnad för ett barn/ flera barn genom att ge en gåva. Med hjälp av Er kan vi förverkliga många små värdefulla människors drömmar. Er insats kommer göra stor skillnad och berika så många barns uppväxt då de genom Barn till ensamma mammors verksamhet får ta del av inkluderande positiva upplevelser och oförglömliga barndomsminnen.

Kostnaden för en medlem inom Barn till ensamma mammor är ca 1200 kr/år. Du kan göra skillnad för barn i din närhet genom att ge bort medlemskap.

 • Ge en gåva med valfritt belopp
  Swish
  – Nationellt 123 690 71 25
  – Stockholm 123 275 86 21
  – Göteborg 123 091 68 25
  – Malmö 123 686 32 29
  – Kalmar 123 666 65 31

  Bankgiro 5026-8366
  Plusgiro 90 02 76-7
  Märk inbetalningen med ”Gåva till BEM”.

 • Bli volontär
  Du kan också välja att engagera dig som volontär i verksamheten.
 • Insamling till verksamheten
  Kontakta personalen i just din stad för att prata vidare om hur du kan samla in ett bidrag till verksamheten. Detta genom antingen en utmaning eller kanske istället för födelsedagspresenter.
  Kontakt >>