image

Föräldrastöd – COPE

COPE  är en föräldrautbildning som vi erbjuder kostnadsfritt till våra medlemmar.

För dig med barn i åldrarna 3-12 år.

Syfte

COPE är för dig som vill stärka din relation till ditt barn. COPE är en evidensbaserad metod för att ge föräldrar verktyg för att förstå och hantera sitt barns beteende. Genom att förbättra din egen föräldraförmåga och hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn syftar COPE till att stärka samspelet, minska konflikter och förebygga att allvarligare beteendeproblem utvecklas hos barnet på längre sikt.

Genomförande

I programmet arbetar man utifrån storgrupps-modell med grupper om 25-30 personer för att få ut bästa erfarenhetsutbyte mellan föräldrar som deltar. Under träffarna ser vi tillsammans på filmer som visar på vanliga problemsituationer med barn. Därefter diskuteras föräldrabrister i inspelningen, konsekvenser det kan få samt formulerar positiva alternativa strategier som övas i rollspel och genom hemuppgifter. Det kan handla om hur man uppmuntrar sina barn, fördelar uppmärksamhet mellan syskon samt positiv och effektiv gränssättning. Vi går igenom problemlösningsstrategier och belöningssystem liksom hur du som förälder kan få ett bättre samarbete med skolan. COPE är deltagarstyrt och problemlösande diskussioner sker i dels små grupper dels storgrupp.

Vi erbjuder den kostnadsfritt för våra medlemmar. Under tiden som mammorna är i utbildningssalen, får barnen uppleva inspirerande, spännande och roliga aktiviteter tillsammans med våra volontärer. Inga barn kommer att vara med i utbildningssalen.

För mer information om COPE, besök www.svenskacope.se.