Om Elektra

Sedan tidigt 2000-tal har Elektra arbetat utifrån ett rättighetsperspektiv för att stärka unga att våga och ha möjlighet att vara sig själva och för att vuxna som möter unga ska ha kunskap och förståelse för att möjliggöra att unga får tillgång till sina rättigheter. 

Idag arbetar Elektra mot våld och förtryck i hederns namn genom utbildning och attitydpåverkande åtgärder samt opinionsbildande arbete. Vi riktar oss främst till unga i åldern 13-26 år.  

Vi utbildar och föreläser också för yrkesverksamma, skolor, myndigheter och övriga aktörer som kommer i kontakt med utsatta unga. Elektra är en nationell verksamhet med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.