Om Emerichfonden

Fondens syfte är att stödja insatser av och för ungdomar som inom grundskolan och gymnasiet arbetar för att förhindra våld och för att öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund.

Emerich Roth

Emerich Roth kom till Sverige i december 1950 och avled 2022, 97 år gammal. På ett mirakulöst sätt överlevde han nazismens barbari i fem olika koncentrationsläger. Han träffade tiotusentals skolungdomar och berättade om sina erfarenheter för att motverka våld och tolerans. På Emerich Roths initiativ bildades Emerichfonden 1994. Fonden arbetar helt ideellt och bedriver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet.

Läs mer på Emerichfondens hemsida:  www.emerichfonden.nu