Föreläsningar och utbildningar

EXITs föreläsningar och utbildningar syftar till att öka förståelsen om de mekanismer som ofta ligger bakom grupptillhörigheten. Vi vill också sprida hopp om att det är möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val, söka hjälp och fortsätta kämpa.

Vi erbjuder även informationsträffar till myndigheter där vi beskriver den problematik som våra klienter upplever. Det ger myndigheter möjlighet att utveckla lämpliga strategier och riktlinjer inom dessa områden, samt påverka till andra lämpliga åtgärder.

Exit strävar efter att ha en kontaktperson inom varje berörd myndighet för att underlätta samarbetet kring klienter.