image

Om oss

På Fryshusets fritidsgård i Fisksätra kan du vara med på workshops, träffa förebilder, utöva din passion och hitta vägen framåt för att förverkliga din dröm. Du kan också bara komma hit och hänga, träffa kompisar och ta det lugnt en stund. Vad du än vill göra tar vi det på allvar.

Tillgänglighet

Fryshuset arbetar aktivt för att alla ska känna sig lika välkomna oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Dock måste du vara i högstadie- eller gymnasieålder för att hänga på någon av våra fritidsgårdar i Nacka.

På uppdrag av Nacka kommun

Fritidsgårdarna i Nacka driver Fryshuset på uppdrag av Nacka Kommun. Upphandlingen gäller fram till februari 2025 med möjlighet till förlängning. Läs vidare här på hemsidan eller håll koll på våra sociala medier för att få en känsla vad som finns att göra på våra olika gårdar just nu.