image

Oslagbart

Vi hjälper unga killar att växa genom att stödja självkännedom och mod att vara sig själva. Vi arbetar för att förebygga våld genom att utmana destruktiva och våldsbejakande mansnormer.

Oslagbart

Oslagbart är en verksamhet med expertis med 10 års erfarenhet av att arbeta med normkritik i staden. Vi erbjuder en kunskapsbaserad, inkluderande och tolerant miljö för unga människor. Med våra verktyg och resurser, hjälper vi unga att förstå och utmana könsroller och samhällsstrukturer.

Vi jobbar med skolklasser, fritidsverksamheter,  institutioner där vi hjälper ungdomar att utveckla en djupare förståelse för normer och en ökad medvetenhet om perspektiv. Oslagbart strävar efter att hjälpa unga att förstå och utmana könsroller och samhällsstrukturer. Vi arbetar för att låta unga människor utforska sina tankar och funderingar för att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle.

Kontakt

contact

Julian Kronqvist

Verksamhetsansvarig
+46760010774