image

Oslagbart

Vi stärker unga mäns utveckling genom att främja självinsikt och äkthet, och bekämpar negativa mansnormer för att minska våld. Vårt arbete bidrar direkt till ett tryggare och jämlikt samhälle

Oslagbart specialiserar sig på normkritiskt arbete med över ett decenniums erfarenhet. Vi är experter på att integrera normkritiska metoder i skolmiljöer och fritidsgårdar, samtidigt som vi aktivt samarbetar med föreningar och civilsamhällets organisationer. Vårt fokus ligger på att skapa en inkluderande och utvecklande miljö för ungdomar, där vi aktivt ifrågasätter och utmanar traditionella könsroller och rådande samhällsstrukturer. Genom vårt engagemang i utbildningssektorn och fritidsverksamheter, bidrar vi till en fördjupad förståelse av sociala normer och ett bredare perspektiv, i syfte att främja ett mer jämlikt samhälle. Vårt arbete är av stort värde för skolor, politiska beslutsfattare, kommuner och andra organisationer som strävar efter positiv förändring och stärkt ungdomsengagemang.

Kontakt

contact

Julian Kronqvist

Verksamhetsansvarig
+46760010774