image

Fritidsverksamhet

Mötesplatsen har öppet på tisdagar mellan klockan 15-20 för dig som identifierar dig som hbtq+ eller har tankar om det! Välkommen!

Genom att bidra till att stärka deltagarnas känsla av sammanhang, tillhandahålla en plats där de kan vara sig själva och i ett öppet klimat få möjlighet att utforska sin identitet tror vi att vi bidrar till arbetet att förbättra öppna mötesplatser för unga hbtq-personer. Vi vill vara en del av det samhälleliga ansvarstagandet att hålla trygga mötesplatser för unga hbtq-personer så att de kan få en fristad från kränkningar och mobbning och ges samma förutsättningar som andra unga att ha en meningsfull fritid som ett sätt att må bra på!

Vi erbjuder utflykter och aktiviteter som på olika sätt är kopplat till hbtqi-frågor och kan fungerande normvidgande men framför allt vara roligt för deltagarna. Vi ser behov av att denna typ av stärkande mötesplats där de unga blir bekräftade, får uppleva gemenskap och skapa meningsfulla relationer med vuxna och andra unga, måste få finnas. Vi ser även projektet som en möjlighet att fördjupa våra kunskaper kring hbtqi-verksamhet för unga och låta den sprida sig till andra verksamheter inom organisationen och dess samarbeten.

Vi har alltid en planerad aktivitet som utgångspunkt för kvällen och låter sedan samtalen och de ungas önskemål styra innehållet. Vi använder oss av olika typer av skapande och andra aktiviteter som en katalysator för olika samtalsteman som är kopplade till identitet, ungdomskultur, genus, normer och andra viktiga områden som de unga vill lyfta.