image

Utbildning/workshop

För dig som vill höja kompetensen kring hbtqi+ och få fler verktyg för att bemöta unga på bästa sätt!

När vi pratar med våra unga är det uppenbart att det behövs trygga platser med utrymme för unga hbtqia-personer att uttrycka, utforska och samtala i utan några krav på att ”manifestera” sig själv. Platser där du inte behöver gömma dig. Fler behöver ha kunskap om hur vi skapar dessa utrymmen och därför har vi tagit fram en utbildning som utgår från ungas behov.

Vi erbjuder föreläsningar och en längre utbildning om två halvdagar inkl uppföljningsträff för unga och för vuxna. Utbildningar som ger deltagarna ökad kunskap och kompetens i att bemöta och leda samtal med unga som är nyfikna på eller identifierar sig som hbtqi+. Vi kombinerar kunskap från forskning med berättelser om upplevelser och behov från målgruppen. Vi på QTS har en målgruppskontakt som är unik, vi är en liten aktör där samma person som faktiskt träffar unga i verksamhet varje vecka även är den som utbildar.

Queer the space interaktiva föreläsningar har fokus på attityd, bemötande och kunskap om hur det är att vara hhbtqi+, idag och igår. Genom att jobba med att bredda perspektiv och öka förståelsen skapar vi möjligheter för unga att själva kunna vara en del av utvecklingen framåt. Tillsammans kan vi bidra till bättre bemötanden och en ökad levnadsstandard för alla.

Vi skapar utbildningen utifrån era behov eller upplevda utmaningar.

För unga

QTS interaktiva föreläsningar för unga har fokus på attityd, bemötande och kunskap om hur det är att vara hhbtqi+, idag och igår. Genom att jobba med att bredda perspektiv och öka förståelsen skapar vi möjligheter för unga att själva kunna vara en del av utvecklingen framåt. Tillsammans kan vi bidra till bättre bemötanden och en ökad levnadsstandard för alla.

Kontakta oss för pris.

För personalgrupper

QTS utbildning för personalgrupper ser olika ut beroende på beställarens förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid genomlysning av kundens behov för att sedan skräddarsy en lösning som faktiskt gör skillnad. Målet är att utveckla vuxnas förhållningssätt och arbetsrutiner kring frågan och målgruppen. Genom att nå ut till fritidsgårdar, skolor, sportföreningar och andra verksamheter riktade mot, i första läget, unga kan vi utveckla de insatser som möter unga i sin verksamhet.

Vi pratar bland annat om: 

– Bemötande, Attityder och Öppenhet
– Att våga ta in perspektiv man kanske inte förstår men måste ha med för att vara relevanta och respektfulla
– Hur skapar man en normvidgande miljö
– Hjälp med formuleringar och gruppsammansättningar
– Farhågor och utmaningar i hur separatistisk verksamhet kan vara exkluderande.

Vi hittar en plan framåt beroende på var din verksamhet befinner sig.

Kontakta oss för pris.