image

Om utbildningen

Vi ger utbildningen ”Vi behövs!” för ungdomsgrupper runt om i landet med fokus på att bygga upp deras självkänsla och möjlighet att vara en resurs vid kris i sitt lokalsamhälle. Projektet är ett samarbete mellan Fryshuset och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utbildningens mål

Målet är att unga ska bli en del av krisberedskapen och se sig som en resurs vid en krissituation.

Utbildningen riktar sig till

Personer mellan 16-24 år som vill skapa ett tryggare samhälle. Deltagarna behöver inte ha några förkunskaper om krisberedskap men det behövs en vilja och engagemang att ta sig igenom hela utbildningen.

Utbildningen ger

  • Kunskap om krisberedskap och konflikt
  • Verktyg för att ökad självkännedom och självkänsla
  • Verktyg för att kunna agera vid kris och konflikt
  • Förståelse för hur individens och samhällets krisberedskap hänger samman

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under en termin med träffar ca en gång träff i veckan.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.