Om Fryshuset

Vad Fryshuset är, gör och tror på.

Organisation

 

Fryshusets organisation och verksamhet

Fryshuset är en internationellt omfattande verksamhet som bedriver ett 50-tal olika verksamheter inom områdena Skola, Ungdomskultur, Arbete & entreprenörskap samt Föredöme & framtidstro. Vi har egna mötesplatser i Stockholm (Hammarby Sjöstad, Skärholmen, Husby), Göteborg, Malmö, Nybro, Östra Göinge, Borlänge och Köpenhamn. Men Fryshusets verksamheter finns representerat på fler platser i Sverige, exempelvis genom avtal med kommuner och företag. Vi har också turnéer och digitala mötesplatser, så som we_change och ungdomar.se vilket bidrar till att vi arbetar med unga i hela Sverige.

Vårt internationella nätverk växer och vi har samarbets- och partnerskapsavtal med organisationer och städer över stora delar av världen, exempelvis UN HabitatForandringshuset i Norge, Sosped i Finland och staden Fortaleza i Brasilien.

Fryshuset är en ideell organisation och är religiöst och politiskt oberoende.

 

Fryshusgruppen

Fryshuset, eller ”Fryshusetgruppen” består av:

Stiftelsen Fryshuset
Riksnätverket Fryshusandan
Fryshuset Danmark Aps
Fryshuset Handelsgymnasium AB
Fryshuset Kunskapscentrum AB
KFUM Fryshuset Fritid
KFUM Fryshuset Basket
KFUM Fryshuset Fritid väst
KFUM Fryshuset Malmö
KFUM Fryshuset Småland/Öland
KFUM Fryshuset Norra.

En del av våra fritidsverksamheter erbjuder deltagarna medlemskap i någon av ovanstående föreningar.

Ungdomsdrivna organisationer verksamheter eller projekt kan bli medlemmar i Fryshusandan

 

Principer för Fryshusets organisationsdesign

Fryshuset har en organisationsstruktur som bygger på en matrismodell med syfte att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser. Centralt stärker vi upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige. De kunskapsområden Fryshuset är organiserat kring är:

Styrning & Administration
Kommunikation
HR
Ungdomskultur
Föredöme framtidstro
Arbete & Entreprenörskap
Skolor

För att kunna nå fler unga på fler platser, vara relevanta och utveckla metoder som ligger i framkant, fortsätta vara där unga har möjligheter och behov, samt för att kunna starta och driva hållbara verksamheter med hög kvalitet behöver vi en organisation som:

 • Växer och som kan agera snabbt
 • Bibehåller nära relationer med unga och deras behov
 • Uppmuntrar människor att använda sin fulla kapacitet i olika erfarenheter och skapar möjligheter till utveckling
 • Interagerar med och påverkar omvärlden
 • Lär kontinuerligt och använder kunskapen i handling
 • Strävar efter enkelhet i process och struktur
 • Delar ansvar och arbetar i partnerskap utifrån att alla är en del av helheten
 • För samman ”rätt” kompetenser för (att lösa) uppgiften
 • Hanterar spänningen mellan delar och helhet, lokalt och globalt, platser och det gemensamma på ett optimalt sätt. Fryshusets bredd är vår styrka då vi kan arbeta med ungdomars situation ur ett helhetsperspektiv.

 

Beslutade strategiska mål 2014-2020

För att Fryshuset ska svara mot ungas behov, passioner och önskningar är respektfulla möten, goda relationer och ständig dialog med dem en förutsättning. Behov hos Fryshusets främsta målgrupp – unga – är vad all vår verksamhet och aktivitet utgår ifrån.

Vi använder sedan sju år tillbaka Future Search för att ta fram våra strategiskt långsiktiga mål. Metoden bygger på att vi samlar representanter från Fryshusets alla målgrupper och intressenter (unga, anställda, medlemmar, samarbetspartners, kommuner och företag) under en workshop för att gemensamt komma fram till ett antal fokusområden och väsentliga frågor som Fryshuset ska jobba med för att nå önskad framtid.

Dessa fokusområden följs upp genom Fryshusets strategiska mål som sträcker sig fram till 2020:

 • Unga – Nå och verka med fler unga i hela Sverige och utanför Sverige
 • Utveckling – Skapa fler Fryshus och nya metoder, verktyg och verksamheter för att möta nya möjligheter och utmaningar för unga. Fokus på ”Mötesplats med skola” där det går.
 • Omvärld – Vi är relevanta, i framkant, äger unik kompetens och är bland de främsta inom det vi gör.
 • Interna processer – utveckla kompetens, ledarskap och arbetssätt som möjliggör att Fryshuset kan finnas på många platser i Sverige och utanför Sverige, med bibehållen värdegrund, kvalitet och kultur.
 • Ekonomi – stabilitet och ökad omsättning. Skapa självfinansierad verksamhet, dvs verksamheter där finansieringsmodellen är inbyggd som del av konceptet/verksamhetens idé.

De strategiska målen är både externa och interna, och fungerar som möjliggörare för att utveckla och stärka Fryshusets verksamheter. Vi styr och följer upp resultatet av Fryshusets verksamheter genom våra fokusområden, verksamhetsplaner och finansiell uppföljning.

Fryshuset håller nu på att sammanställa strategiska mål som sträcker sig fram till 2030. De strategiska målen baseras på fokusområden som togs fram under en Future search våren 2018.