Samhällseffekt och resultat

Vi vill att unga ges möjligheter till så mycket ansvar, delaktighet och inflytande som möjligt. Fryshuset ska fortsätta vara en rörelse där ungas röst är stark och där allt vi gör är förankrat i ungas perspektiv.

Effektmätning är ett ständigt pågående arbete inom Fryshuset för att synliggöra den positiva förflyttning som våra verksamheter bidrar till på individ och samhällsnivå. För att nå våra långsiktiga mål, bland annat att nå och verka med fler unga i Sverige och utanför Sverige, arbetar vi med ett antal olika metoder, effektmätningar och undersökningar.

Läs mer ”Evidens och rapporter” 

Mer om Fryshuset och vår historia.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!