image

Såhär kan vi samarbeta

Samarbetspartner

Ett samarbete och partnerskap med Fryshuset är ett långsiktigt, avtalsreglerat engagemang och en investering i både tid och pengar. Vi arbetar tillsammans fram det partnerskap som bäst passar er verksamhet, sociala engagemang och hållbarhetsarbete. Visionen är att positivt bidra till respektive organisations syfte och uppdrag och skapa mätbara positiva effekter för unga.

Som Fryshusets samarbetspartner stödjer ni verksamheten ekonomiskt och tillsammans samskapar vi projekt, aktiviteter och kommunikation inom ramen för det område och verksamhet inom Fryshuset som ligger Er närmast – alltid i samverkan med våra unga.

Våra verksamhetsområden för samverkan

Utöver att stödja Fryshuset som helhet genom partnerskap kan ni även fokusera på område och verksamhet som ligger i linje med ert hållbarhetsarbete och ert engagemang.

Arbete & entreprenörskapUnga gör, vuxna möjliggör
Inom Fryshusets verksamhetsområdet Arbete & entreprenörskap är syftet dels att sänka trösklarna för ungas inträde på den reguljära arbetsmarknaden, med särskilt fokus på unga riskgrupper, och dels att ge unga möjligheter till konkreta och meriterande erfarenheter som går att använda vidare i livet.

Ungdomskultur För unga av unga
Verksamhetsområdet Ungdomskultur innefattar olika typer av fritids-, idrotts- och kulturverksamheter. Vi ger unga en meningsfull fritid som både ger en bättre fysisk och psykisk hälsa och är ett verktyg för social utveckling.

Föredöme & framtidstro Positiva och inkluderande gemenskaper
Inom Fryshusets verksamhetsområdet Föredöme & framtidstro arbetar vi för att fler unga ska kunna mötas, utvecklas och stärkas. Verksamheterna arbetar särskilt med att nå unga som andra inte når och mobilisera krafter där andra ser problem.

Skola mer än bara en skola
Skolan är en av samhällets viktigaste pelare kring unga. Vill man på riktigt vara en del av ungas vardagsliv är skolan en fantastisk möjlighet. Utifrån övertygelsen att alla kan och vill utvecklas erbjuder Fryshusets skolor en mötesplats för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. Fryshusets skolor drivs utifrån vår värdegrund. Vi har en stark tro på att elevernas egen passion och drivkraft är en viktig nyckel till motivation.

Hållbart partnerskap
När vi ingår partnerskap tittar vi alltid närmare på våra partners organisation. Vi vill samverka med företag och organisationer som aktivt bidrar till en positiv utveckling av samhället och som visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhet och i samhället. Vi önskar att våra partners delar vår värdegrund och bidrar till vårt uppdrag.

Stöd i annat format

Ni har alltid möjlighet att skänka en gåva i valfri storlek – till Fryshusets verksamhet. Ni väljer själva hur ni vill att pengarna används.

Kontakt

Vill ni veta mer om hur vi kan samarbeta kontakta oss på samarbete@fryshuset.se