image

Mer information

Projektet 3C pågår under 2021-2022 och består av flera parallellt löpande processer, med fokus på bland annat workshops för unga ledare, inspirerande live-events och streamade seminarier. I Sverige är det Fryshusen i Hammarby Sjöstad och Göteborg som är extra engagerade inom projektet.

Projektets övergripande mål är att bidra till en mer varierad, jämlik och kreativ nordisk musikindustri. Det involverar unga kvinnor och icke-binära personer i åldrarna 13-30 år samt ledare, lärare, representanter från musikindustrin och förebilder inom musikproduktion. Utvecklingsarbetet består av många olika insatser, som sker parallellt i de deltagande nordiska länderna.  Tillsammans bidrar detta till att påverka en mansdominerad industri, som har stor betydelse och inspirerar många av de unga vi möter i våra verksamheter.

Under projektets gång sker bland annat:

  • Workshops där unga ledare ifrån Sverige, Norge och Danmark samlas för nätverkande, inspiration, teknik, empowerment och kompetensutveckling i rekryteringsmetoder.
  • Kartläggningar och analyser av utbildningsmöjligheter inom musikproduktion i samtliga tre länder.
  • Streamade seminarier med fokus på hinder och framgångsfaktorer för kvinnor och ickebinära inom musikindustrin.
  • Produktion av ”verktygslådor” gällande rekrytering av målgrupp samt självstärkande insatser.
  • Större publika events med fokus på musik, där projektdeltagare, andra musikintresserade och professionella inom branschen nätverkar, inspirerar och inspireras tillsammans.