Stina Hydén – Balett

Stina är en mångsidig dansare med fokus på Klassisk balett. Hon har studerat vid Balettakademin i Helsingfors och på musikallinjen på Kulturama i Stockholm. Stina har lång erfarenhet i flera olika dansstilar men just baletten har alltid varit den jag hon dragits mest till!

”På mina lektioner fokuserar vi på grunderna i klassisk balett. Alla är välkomna, oavsett förkunskaper, och man behöver inte vara rädd för att ställa frågor!”