image

Villkor

Anmälnings- och betalningsbestämmelser

ANMÄLAN

Anmälan är bindande. Du anmäler dig till våra kurser direkt via vår hemsida. (www.danscenter.fryshuset.se). När vi fått din anmälan får du en bekräftelse till din mejladress. Har du ej fått en kursbekräftelse inom 5 dagar vänligen kontakta oss. Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir ej automatiskt överflyttad till nästa termin. Anmälan kan ske upp till tre veckor in på terminen på barnlektioner upp till 8 år, på övriga kurser under hela terminen. Vid anmälan senare än 4 veckor in på terminen drar vi av på kursavgiften de lektioner du missat.

BETALNING

Du kommer att få en betalningsavi från Stiftelsen Fryshuset. På avin framgår när betalning senast ska vara gjord. Vid utebliven betalning får du 2 påminnelser och därefter överlämnas ditt ärende vidare till inkasso. Danscenter Fryshuset tar ej emot kontant betalning eller betalning med kort för kursavgifter. Däremot betalas enstaka lektioner med kort i receptionen på Fryshuset i Hammarby Sjöstad. I våra kurspriser ingår 6 % moms.

BESTÄMMELSER VID AVANMÄLAN/ÅNGERRÄTT

Du har 14 dagars ångerrätt från och med att du har fått din bekräftelse från oss (enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Avanmälan görs skriftligen eller muntligen till oss. (Se kontaktuppgifter på hemsidan.) När vi fått din avanmälan skickar vi dig en bekräftelse. Vänligen kontakta oss om du ej fått bekräftelse på din avanmälan.

Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom eller skada, avflyttning från orten, studiehinder eller dylikt ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med intyg återbetalar vi kursavgiften för den tid intyget avser.

Danscenter Fryshuset förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare vid kurserna om så blir nödvändigt.

BYTE AV KURS / REKLAMATION

Vi på Danscenter Fryshuset är måna om att du hittar rätt i vårt kursutbud och hjälper gärna till med att byta kurs avgiftsfritt om kursen av någon anledning inte motsvarar dina förväntningar. Vi har ett brett utbud av kurser och är säkra på att vi tillsammans kan hitta något som passar dig. Du blir då debiterad avgiften för den kurs du i slutändan väljer att delta i.

Danscenter Fryshuset har rätt att ställa in en kurs om det inte anmält sig tillräckligt många deltagare. Detta gäller även en månad in i kursstart. I de fall vi tvingas ställa in en kurs pga för få deltagare utgår ingen avgift för de eventuellt redan hållna lektionerna.

I de fall tvist inte kan lösas mellan parterna hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden).

MISSADE LEKTIONER

Om du har missat lektioner kan du ta igen dem på ordinarie terminskurser under pågående termin, i mån av plats. Maila eller smsa då kursansvarig med namn, din kurs och vilken kurs du vill ta igen lektionerna på. Kontaktuppgifter finns under ”kontakt” på hemsidan.

FOTOGRAFERING OCH FILMUPPTAGNING

Under våra lektioner ber vi deltagarna att inte fotografera och filma utan skriftligt medgivande från övriga deltagare och lärare. För barn under 18 år krävs målsmans godkännande för att få använda foto/film av aktuellt barn.