image

Aktuellt

Här hittar du aktuella aktiviteter, event och kurser!

Covid 19- Förhållningssätt

Fryshusets hållning är att hålla öppet för unga. Vi ser att riskerna med att stänga ned viktiga verksamheter för unga är alltför höga i relation till smittorisken. Därför håller vi fast vid att försöka hålla öppet för unga så långt det är möjligt.

Onsdagar/Öppet Fryshus

Vi jobbar just nu på att lägga en bra plan för vårens aktiviteter där vi öppnar upp sakta, men säkert.

Vi återkommer med ytterligare info snart.