image

Syfte

Essence of Hiphop är en omfattande modell och arbetssätt för att genom hiphopkulturen arbeta med unga från socioekonomiskt utsatta områden.

Syftet är att skapa ett positivt och utvecklande sammanhang för dessa unga där de kan arbeta med sin självbild, få en kreativ hobby, plattform att sprida sina berättelser från och öka deras välmående.

I detta projekt vill vi samla nätverket, mötesplatserna, arrangemangen, metoderna och utbildningarna till en genomarbetad modell för hur unga genom sin passion för hiphop kan få en ökad känsla av sammanhang och därigenom stärka både sin psykiska och fysiska hälsa.

Vi satsar på att möjliggöra för unga genom att finnas till med lokaler, utrustning, kompetensutveckling/kurser, ledarskapsutbildning, hälsa, stöd och nätverk. Vi jobbar med unga i grupp eller enskilt och använder oss av hip hop metoder som Each one teach one, Each one reach one, Learning by doing, cypher-metodik samt traditionella lärarledda kurser.