image

Essence of HipHop festival

En scen för lokala och professionella artister med fokus på deltagande.

Festivalen skapas primärt av, med och för konstnärer, dansare, musiker, författare, kreatörer och ämnar till att möjliggöra för ett starkare samt bredare kulturliv i Göteborg. Projektet möjliggörs genom samarbete med befintliga HipHop-organisationer samt genom samverkan tillsammans med erfarna utövare lokalt och nationellt. Festivalen blir en gemensam plattform för att synliggöra HipHopverksamheter lokalt genom att samla kulturens fyra element genom workshops, föreläsningar, battles, cyphers och framträdanden.

Festivalen grundar sig i behovet av en gemensam plattform för deltagande inom Hiphop kultur. I dagsläget finns en etablerad men splittrad kultur i Göteborg med svårigheter för samverkan. Lokalt och nationellt finns ett flertal organisationer och föreningar som arbetar med kulturen. Det finns dock ingen samverkansmodell för samarbete. Festivalens koncept som plattform bygger på att förverkliga en långsiktig modell där målgruppen tillsammans kan ha roligt, utvecklas, skapa och möjliggöra för nya idéer och samarbeten. Hiphopen har en unik förmåga att föra samman människor oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet, religion socioekonomisk och politisk ställning. Det är en av få kulturer som globalt fungerar gränsöverskridande i praktiken.