image

Essence of HipHop Camp

Ett HipHop- och Hälsoläger!

Skall fungera som erfarenhetsutbyte, ett sätt att fördjupa sig i sin passion och även bygga långvariga relationer i en ny miljö utanför Göteborg där klimat är hårt macho-normer är djupt rotade. Lägret ska fungera som en plats där man kan sänka garden och vi utför workshops i tex rap, dj, dans, yoga, kost, löpning kampsport, dialog och filmvisning samt fritidsaktiviteter som sola och bada. Lägret ses som ett pris och fungerar som en morot för ungdomarna att få ta del utav kurser/caféer under årets gång.