FAKK ALLA

FAKK ALLA

Efter Klipp han och Bye Bye Bror kommer nu den sista och avslutande delen i trilogin om skjutningarna och morden bland unga. I FAKK ALLA lägger vi fokus på tjejerna i de livsstilskriminella miljöerna. De har flyttat fram sina positioner, fått mer inflytande och är i högre utsträckning inblandade i morden som sker. Allt detta pågår i skymundan och lyfts sällan eller aldrig i media och det offentliga samtalet.

Det är problematiskt att kunskapen runt tjejerna i dessa miljöer är så låg. Kunskapsglappet blir tydligt när det kommer till att jobba förebyggande men det är också förödande för de tjejer som redan är inblandade. Vägen ut och hjälpen som krävs till att möjliggöra det, är näst intill obefintlig. Avhopparverksamheter, som vi vet är avgörande, är gravt underdimensionerade bland killarna som söker hjälp. Bland tjejerna finns i princip inga alls. Det finns ingen väg för en tjej som vill hoppa av. Detta måste vi lyfta fram i ljuset. Vi kommer följa ett antal tjejer som lever i den miljön, lyssna på deras tankar och berättelser. Hur hamnade de där? Hur ser vardagen ut? Och vad tror de om sin framtid.

Köp biljetter här >>

 

Avhopparverksamheter

Passus, en del av Fryshuset – avhopparverksamhet som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil
https://www.fryshuset.se/verksamhet/passus/

Avhopparverksamhet, Botkyrka kommun
https://www.botkyrka.se/stod-omsorg-och-familj/stod-for-vuxna/vald-och-brott/lamna-kriminalitet

Samsteget – avhopparverksamhet, öppenvårdsinsats mot vuxna och barn/unga
https://samsteget.se/samstegets-avhopparverksamhet/

Nämndemansgården – avhopparverksamhet, specialiserade på kvinnor med beroende och missbruk
https://www.namndemansgarden.se

 

Föreningar, organisationer och nätverk för tjejer/kvinnor

Novahuset – ideell förening mot sexuellt våld, stödjande, förebyggande, uppsökande
https://www.novahuset.com/

Storasyster – ideell stödorganisation som erbjuder stöd för dem som har blivit utsatta för sexuellt våld
https://storasyster.org/

Kvinno och tjejjourer i hela landet
https://www.unizonjourer.se

Flickaplattformen – ett nätverk för aktörer som verkar för flickors rättigheter
http://flickaplattformen.se

Sveriges största stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år
https://tjejzonen.se

Fempowerment Kvinno- och tjejjour erbjuder stöd, hjälp och juridisk rådgivning på olika språk
https://fempowerment.se

Somaya kvinno- och tjejjour – ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.
https://somaya.se

Kvinnors rätt – arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer
https://kvinnorsratt.se/om-kvinnors-ratt/

Alla kvinnors hus – samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende
https://allakvinnorshus.org

Protinus – erbjuder ett omedelbart skyddat boende för kvinnor och barn
https://www.protinusskydd.se