Vårt arbetssätt

Alla vuxna inom United Sisters verksamhet, volontärer och personal, utbildas i United Sisters metoder. Dessa metoder syftar till att hjälpa unga att växa och bli mer medvetna om de egna inre resurserna. Vi fokuserar på hur vi kan förändra det som begränsar och stödja det som fungerar och som vi mår bra av. Vår verksamhet genomsyras av två förhållningssätt: Normmedvetet och hälsofrämjande.

Normmedvetet

Ett normmedvetet förhållningssätt handlar om att aktivt synliggöra och problematisera normer som begränsar. Med ett normmedvetet förhållningssätt kan vi se och förhålla oss till strukturer som begränsar och aktivt försöka förändra hur vi tänker och agerar. På så sätt kan vi vara med och skapa en värld som är mer öppen och tillåtande, en värld där livet blir rikare för att vi vågar mer.

Hälsofrämjande

Ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår från det friska, det fungerande och potentialen hos varje människa för att stärka det som får en individ att må bra och utvecklas. Vi arbetar med:

  • Lösningsfokus: syftar till att stärka människor att ta aktiva steg för en positiv förändring, att förstärka och befästa positiva beteenden hos individen.
  • Känsla av sammanhang (KASAM): innebär att individens upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull i sin tur stärker hälsan. Känsla av sammanhang är viktigt för att en människa ska må bra och utvecklas.
  • Motiverande samtal (MI): är en samtalsmetod för att stärka motivation till beteendeförändring hos en individ. Utgångspunkten är att varje människa själv bär på lösningarna för sitt liv.
  • Nonviolent communication (NVC): ger verktyg och medvetenhet att komma i kontakt med och kunna uttrycka behov och känslor.

Beställ metodmaterial eller köp utbildning

Vi säljer våra metodmaterial Normkunskap A och Gruppkompassen som din verksamhet kan använda för att leda ungdomsgrupper enligt United Sisters metoder. För att få köpa metodmaterial behöver du ha genomgått en grundutbildning i våra metoder.

Vi håller även utbildningar för organisationer, företag eller privatpersoner i normkunskap/normkritik, jämlikhet och antidiskriminering. Läs mer här eller kontakta oss för en skräddarsydd utbildning.