image

Sisters Create

Sisters Create är ett projekt finansierat av Postkodlotteriet som drivs av Fryshuset och Plan International.

Syftet är att tjejer ska få möjlighet att ta plats och dela med sig av sina åsikter, erfarenheter och kunskaper. Fokus för projektet är att stärka tjejers förmåga att skapa förändring i sina egna liv och att agera som förebilder för andra unga tjejer. Projektet innebär också ett utbyte mellan senegalesiska och svenska tjejer. Inom projektet erbjuds, alla som identifierar sig som tjejer, att gå Backa-utbildningen som fokuserar på jämställdhet, vardagsbackande, civil kurage, entreprenörskap och systerskap. Backa Studio erbjuder varje vecka musikproduktion och låtskrivning för alla som identifierar sig som tjejer, tillsammans med förebilder. Deltagarna får tillgång till musikstudios och andra utrymmen för att fritt kunna skapa musik och annan kultur.

Med projektet Sisters Create kämpar vi tillsammans med flickor för att de ska bli lyssnade på och att deras röster och behov ska tas på allvar.

Under detta 4-åriga projekt fick totalt  830 st personer, I Sverige och Senegal, som identifierar sig som tjejer ta del av av Backa Systerskapets metoder och utbildning. De som utbildade sig till Backaledare fick mötas i utbyten för att diskutera jämställdhet, självstärkande processer och vad för förändring som krävs i våra lokalsamhällen för ett mer jämställt samhälle. Sedan fick ledarna själva utbilda yngre tjejer i Backa Systerskapets metoder för att skapa ett större engagemang i både Sverige och Senegal. Utöver att deltagarna stärkte sig själva genom att producera musik och utrycka sina röster i studion så deltog även målgruppen i olika typer av påverkansarbete och ungdomsdrivna projekt såsom panelsamtal, Backa Art, Backa Sex, skapande av event och egna projekt.

 

 

Pass the mic blev det avslutande eventet för Sisters Create projektet. Tre tjejer från Sverige skapade tillsammans en låt på ett tema rörande flickors rättigheter. Tre tjejer i Senegal gjorde samma sak. Tjejerna byter låt med varandra och varje “lag” får i uppgift att göra en tolkning av den ursprungliga låten. De får göra precis hur de vill, ny text, blanda svensk och senegalesisk text, nya beats osv. Resultatet blir två nya låtar som samarbetats fram mellan länderna. Processen har dokumenterats i fyra kortfilmer med medieprofilen Nikki Amini som programledare i Sverige.

Om PASS THE MIC i Kingsize magazine PASS THE MIC – en mini-serie om musik, jämställdhet och ett kreativt systerskap över landgränserna

image

I varje avsnitt får en tjej från varje land extra utrymme genom intervju och besök i hemmiljö eller annan, för personen, viktig plats. De träffas också, över landgränserna (digitalt), för att prata om musiken och deras personliga erfarenheter. Som final framförs låtarna i respektive land med familj och vänner som publik. 

PASS THE MIC- Avsnitt 1

PASS THE MIC- Avsnitt 2

PASS The MIC- Avsnitt 3

PASS THE MIC- Avsnitt 4

Projektledare för Pass the Mic: Rokibath Alssane (Fryshuset), Mariama Kitane (Plan International Senegal)

Produktionsledare för Pass the Mic: Anna Nilsson, Plan International Sverige

Produktionsteam för Pass the Mic: Liv1 Fryshuset, Melissa Brown (Producent)  Ludvig Deltin (Film och klipp)

Stödfunktion: N’daye Fatou (Senegal, Operativ), Christine N’Sonda (Senegal Kommunikation), Team Kommunikation (Plan International Sverige), Carola Andersson Mellqvist (Fryshuset) 

Program Manager/Samordnare Sverige och Senegal under 2018 – 2022: Sofia Gadelii (Plan International Sverige), Sanna Wolff (Plan International Sverige), Hedvig Berntell (Plan International Sverige), Selina Juopperi (Fryshuset), Malin Högberg (Fryshuset), Ndeye Carine Mbengue (Plan Senegal), Madina Dia (Plan Senegal).

 

Läs mer om Sisters Create här:
https://www.postkodlotteriet.se/valgorenhet/postkodeffekten/det-har-ar-postkodeffekten/arkiv/2019-11-11-systerskap-for-okad-jamstalldhet