image

Allmän kurs

Gå Allmän kurs på Fryshusets folkhögskola och få behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning! Vi erbjuder dig bland annat små klasser med coachande lärare, extra stöd och hjälp när du behöver och en möjlighet att öva upp din studieteknik.

Ansökan för höstterminen är nu öppen! Välkommen att söka här

Kursen ger dig grundläggande behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning samt möjlighet till särskild behörighet i vissa ämnen som du bestämmer med din lärare. Du får även god inblick och kunskap i frivilligt socialt arbete och ledarskap i ideell sektor.

Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiestöd från CSN. Terminsavgift för kopior, datorlicens, studiebesök, aktiviteter och kaffe/te är 900 kr.
Bärbar dator finns att hyra terminsvis för 350 kr.

Vår pedagogik

Vi blandar många olika undervisningsformer för att människor lär sig på olika sätt. Samtal, debatter, föreläsningar, uppsatsskrivande, laborationer, filmanalyser – allt är en del av att studera hos oss. Minst 2 gånger per termin har vi en schemabrytande temavecka där vi i grupper fördjupar oss i något av de globala målen.
Vi går även på studiebesök för att inspirera och levandegöra det vi läser om. Vi gör samarbetsövningar för att utmana vårt tänkande kring ledarskap och gruppdynamik. Vi medverkar i träffar och konferenser som Fryshuset anordnar. Skolan ger dig god insyn i hur olika organisationer arbetar och kontakter i sociala och ideella verksamheter.

Studieplan

Kursens mål är att ge dig som deltagare, utöver en gymnasieexamen, behörighet till högre studier. För att uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier så läser alla deltagare följande kurser:

Svenska 1, 2 & 3
Engelska 5 & 6
Matematik 1a/1b & 2a/2b
Naturkunskap 1a1, 1a2 & 2
Samhällskunskap 1a1 & 1a2
Historia 1a1 & 1a2
Religion 1

Behörighet

  • Den sökande är minst 18 år
  • Grundskola (godkänt i matematik, svenska eller SVA grund och engelska)

Kurstider

Heltid, 40 timmar/vecka. Schemalagd kurstid vardagar 09:00-15:10, övrig tid självstudier.

Höstterminen 2024: 19:e augusti – 20:e december

Övrig information

Skollov följer det allmänna skolväsendet i Stockholms län. Vi tillämpar även löpande antagning efter kursstart om plats finns!

För mer information, kontakta:
Kristina Solheim
Programrektor
Mobil: 076 001 07 94
Mail:

eller

Jackie Nenzén
Studie- och yrkesvägledare
Mail: jackie.nenzen@fryshuset.se

Postadress:
Fryshusets Folkhögskola
Box 92022, 120 06 Stockholm

Möt lärarna på Allmän kurs >>