Creative Minds

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill ta ett helhetsgrepp om sin mentala hälsa, stärka sin förmåga till kreativitet och innovation och skapa en hållbar livsstil. Utbildningen ger förutsättningar till att kunna bidra till främjande av mental hälsa och kreativ frihet som en positiv kraft i samhället till att vända den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa.

Ansökan för höstterminen 2023 är nu stängd!

Kursens syfte är att ​fördjupa deltagarens kunskaper om hur kopplingen mellan kreativitet och mentala processer samverkar. Kunskapen hjälper deltagaren att konkretisera hur hen kan skapa sina bästa förutsättningar för att frigöra sin kreativitet och befria sin prestationsförmåga på ett hållbart och långsiktigt vis.

Kursstart

2023-08-23

Kursplan

Mental Hälsa
Delmomenten ska främja och fördjupa deltagarnas kunskap, medvetenhet och förståelse om stress, oro och ångest. Erbjuda hjälpsamma strategier och metoder för stresshantering och oro och ångest reducering, och hjälpa deltagaren att hitta sunda och hållbara vanor för att skapa välmående.

Undervisningen startar på en grundläggande nivå för att sedan övergå till en mer avancerad nivå som följer individens utveckling.

Innehåll

 • Stresshantering
 • Prestationspsykologi
 • Ta beslut
 • kreativitet
 • produktivitet
 • Tanketräning
 • Time management
 • Sunda vanor och rutiner
 • Beteende förändring
 • Självkänsla och skam
 • Rädsla och längtan
 • Gränssättning
 • Affekter och emotioner
 • Kognitiv psykologi
 • ACT

Vid kursens slut skall deltagaren kunna känna sig trygg i sin kompetens inom ämnet och vara väl rustad för att förmå skapa välmående likväl som hållbar livsstil med plats för kreativitet.

Mind Body Breath
Mind body breath är en holistisk träningsform som stärker och förebygger mental, fysisk och kreativ hälsa.  Kursen sker genom lärarledda lektioner i grupp. Undervisningen startar på en grundläggande nivå för att sedan övergå till en mer avancerad nivå som följer individens utveckling. Deltagarna tränas i att sammanlänka kontakten mellan kropp, sinne och andning vilket främjar återhämtning och fokus i vardagen och ökar förmågan till prestation och kreativitet.

Innehåll

 • Andningsträning
 • Meditation
 • Visualisering
 • Mental träning
 • Yoga
 • Medveten närvaro

Vid kursens slut skall deltagaren kunna känna sig trygg i sin kompetens inom ämnet och vara väl rustad för att förmå skapa återhämtning och en sund och hållbar livsstil som främjar både mental och fysisk hälsa.

Ansökan

Du måste vara 20 år för att söka utbildningen. Bifoga i ansökan ett personligt brev där du skriver några rader om varför du vill gå utbildningen.

Övrig information

 • Kursen hålls 2 dagar i veckan, onsdagar och torsdagar kl 9-17.
 • Kursen baseras på föreläsningar, workshops, handledning och individuellt arbete samt i grupp.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Obligatorisk närvaro under hela kursen.
 • Kurstid: 23:e augusti – 21:a december 2023.
 • Kursen hålls i huvudsak i Fryshusets lokaler i Hammarbysjöstad, Stockholm.
 • Studiemedelsberättigad CSN

Kursavgift

All undervisning är avgiftsfri men som studerande får du stå för vissa kostnader själv som avser kopiering, te, kaffe, samkväm etc.

Summa: 500 kr

Vi vill också göra er uppmärksam på att denna avgift ska vara oss tillhanda före kursens start samt att det inte går att söka studiemedel till den.

 

 

Kursansvarig
Sofia Lilja, Sång-ArtistCoach & KBT Terapeut

Kontaktperson
Rita Criborn Krafft
rita.criborn@fryshuset.se