image

Verksamhet

Fryshusets verksamhet för unga motorintresserade ser olika ut beroende på plats och förutsättningar men följer ett visst grundinnehåll.

MUI verksamheterna genomför veckovisa träffar där de ungas idéer och önskemål är utgångspunkten. Träffarna kan ha olika innehåll och aktiviteter beroende på vilka förutsättningar verksamheten har och hur den bedrivs. Det handlar om olika motorrelaterade aktiviteter, sociala aktiviteter, utbildningsaktiviteter och planering och förberedelser inför gemensamma events.   

Exempel på aktiviteter är: 

 • Byta olja på bilarna 
 • Tona bilrutor
 • Billjudsbyggen 
 • Lackering 
 • Svetsning 
 • Meka med/bygga om gemensam projektbil eller egna bilar. 
 • Pizza- och spelkväll 
 • Köra racingsimulator  
 • Köra Gokart 
 • Projekt och planeringsmöte inför gemensamt event eller läger. 
 • Utbildning – extern föreläsare eller yrkesperson visar och berättar om något som är relevant för ungdomarna. 
 • Träffa lokala politiker 
 • Träffa lokal polis 
 • Med mera. 

 

Utbildningar
Inom ramen för MIUs verksamhet erbjuds ungdomarna olika utbildningsaktiviteter. Utgångspunkten är även här ungdomarnas behov och önskemål. Ledarna bjuder in personer och organisationer som kan hålla i utbildningarna. Exempel på utbildare och utbildningar är: 

 • En erfaren lokal bilmekaniker berättar och visar hur man kan ta sig an olika problem med fordonen. 
 • Ett lokalt företag utbildar i svetsning. 
 • Ett billjudsproffs visar hur man fixar bästa stereoljudet i bilen. 
 • En racingförare berättar om sin karriär och hur man kan börja med bilsport. 
 • Räddningstjänst utbildar i hjärt-lungräddning och brandsäkerhet 
 • Fryshuset håller i ledarskapsutbildning 

 Här skulle man även kunna arrangera diskussionskvällar och dialogmöten, under avslappnade former, med representanter från kommunen (politiker/tjänstemän), polisen, lokalt föreningsliv, bilsportförbund, lokala företag, ungdomarnas föräldrar o.s.v.  

Ungdomsdrivna events
En del av MIUs verksamhet syftar till att ungdomarna ska få komma med förslag på events, så som större bilträffar, cruising eller en motoraktivitetsdag. Och att de även ges möjlighet att planera och genomföra dessa. Det viktiga är att det återigen utgår från ungdomarnas egna idéer och att de driver projektet själva. Ledarens roll är att vägleda, motivera och möjliggöra genom att visa på vad som behöver göras, exempelvis att ansöka om olika tillstånd, ordna med bemanning och inköp, men att ungdomarna gör det som behöver göras i största möjliga mån själva. Att ungdomarna får driva och ta ansvar från idé till genomfört event ger dem viktiga upplevelser och erfarenheter som de har stor nytta av framåt i livet. Det stärker även deras tilltro till sig själva och sin förmåga men också deras tilltro och tillit till samhället och vuxenvärlden. Det blir lyssnade på, de får möjlighet och de kan genomföra det de hade föresatt sig. Samhället, vuxenvärlden säger inte nej och de blir inte motarbetade.  

Resor, läger och studiebesök
Det är inte helt ovanligt att man inom gruppen unga motorintresserade är ganska begränsad gällande sociala kontakter utanför sin grupp och sitt geografiska område. Vissa känner en stor osäkerhet inför, att resa till andra orter, att ta nya sociala kontakter utanför sin egen grupp, som ibland består av få personer. Det gäller också kontakter med myndigheter och organisationer.  

Läger, studiebesök och resor är viktiga inslag i MIUs verksamhet för att möjliggöra fler möten och skapa en trygghet även utanför uppväxtorten. På dessa resor och läger träffar ungdomar från MIUs olika verksamheter runt om i landet varandra. De ges också möjlighet till studiebesök hos andra motorklubbar i landet, eller hos någon av Fryshusets andra verksamheter i Stockholm och andra orter i landet. Det här mötena med andra likasinnade unga, men också med unga och vuxna som har helt annan bakgrund, andra intressen och drivkrafter vidgar deras empatiska och social förmåga och ökar deras tolerans. Det är därför en viktig del i deras förflyttning från utanförskap till delaktighet och integrering i samhället.  

Sommaren 2021 höll vi till exempel ett läger på Kungsol med 40 unga från våra olika platser. Under lägret hade vi flera uppskattade aktiviteter som gokart, klättring och bad. Utöver det arrangera vi även samarbetsövningar för att stärka samhörigheten och ge våra deltagare fina sommarminnen. 

Utveckling av gruppen – hjälpledare
Inom MIUs strävas också efter att utveckla ungdomarna till att ta ett större ansvar inom verksamheten. Det gäller såväl genom att få planera och genomföra större events och läger och där ta ansvar för olika delar så som matlagning, transporter och aktiviteter. Men också att ta ansvar för delar av veckoverksamheten, vilket kan innebära att vara den eller de som öppnar upp och ser till att det är ordning i garaget en kväll när inte ledaren kan vara med. Även detta gör att ungdomarna utvecklas och bidrar till deras personliga förflyttning.