image

Samarbeta med oss

Intresset för A-traktorer ökar hela tiden och fler klubbar och andra initiativ startar upp på olika platser runt om i landet. I vår verksamhet kombinerar vi Fryshuset mångåriga kunskap i att jobba med unga samt en passion för motorfordon. Vi driver ett nätverk för utförare för att utbyta kunskap, stöttar och utbildar i uppstarten av nya verksamheter samt samlar intressenter till större konferenser och event.

Utbildningar och nya uppstarter

Fryshuset utbildar och hjälper er gärna på er ort med att starta verksamhet för unga motorburna. Här är några förslag på hur ni kan ta hjälp av oss. Ladda gärna ner denna pdf med beskrivningarna.

Varför jobba med motorburna unga?
En inspirerande föreläsning som fokuserar på lösningar

I denna föreläsning ger vi er ökad kunskap om hur man når och jobbar med unga som oftast har en låg tilltro till samhället. Vi fokuserar på lösningar och hur man undviker fallgropar i arbetet med unga motorburna. Föreläsningen syftar till att både ge kunskap men också engagemang i att skapa positiva möjligheter för en denna passionerade grupp unga.

Tid: 30-60 min. Fysisk eller digital föreläsning.

Säker start
Ett stödpaket för er som vill starta en egen verksamhet för motorburna unga.

Vi specialanpassar ett stödpaket med både startutbildning och löpande handledning för att ni ska få en effektiv och kvalitativ uppstart utifrån vår beprövad erfarenhet av att jobba med unga. I detta stöd ingår metodutbildning och material, kartläggningsstöd, checklista för uppstart, feedback och bollplank med olika experter beroende på lokala behov samt löpande handledning för att följa upp planer och aktiviteter. En god investering för att komma igång lätt och tryggt.

Tid: Startutbildning ca 2 dagar och löpande handledning under ca 5 månader.

Fryshuset genomför verksamhet i lokal samverkan
Fryshuset tar verksamhetsansvar i en gemensam överenskommelse och lokal samverkan.

Fryshuset har stor erfarenhet av att i samverkan, genom till exempel IOP, bedriva verksamhet på olika orter i Sverige. I detta upplägg har Fryshuset verksamhets- och personalansvar och skapar tillsammans med kommunen en verksamhet baserat på målgruppens behov och förutsättningar. Kartläggningen genomförs i samband med uppstarten. Verksamheten och personalen får tillgång till alla Fryshusets metoder, kunskapspalett, kollegor som arbetar med samma område på andra orter och ett internationellt nätverk.

Tid: Anpassningsbart men oftast 3 år + möjlighet till förlängning

Konferenser och event

Vi arrangerar då och då olika event och större konferenser för kommuner, politiker, motorrelaterade organisationer och företag samt andra intressenter. Du kan ta del av tidigare konferenser på denna sida. Vill du vara säker på att få en mailinbjudan nästa gång vi arrangerar så skriv gärna upp dig på denna intresselista. 

Nätverk för utförare

Vi skapar möten och kunskapsutbyten mellan utförare av motorverksamhet för unga.

Några aktörer vi har samarbetat med:
Young Wheels – går under Kramfors motorsportklubb.
ÅMU – Åkersberga Motorburna Ungdomar.
Motorburen ungdom Öland
River Valley Racing
Avesta kommun
Annie Seel – rallyproffs

 

Gåvor och andra samarbeten

Vill du skicka en donation till oss eller kan tänka dig att hjälpa oss på annat sätt för att möjliggöra för mer och ännu bättre motorverksamhet för unga? Vi är väldigt tacksamma för all hjälp.

Kontakta några av våra lokalt ansvariga eller nationellt ansvarig.