Stöd

Är du i akut behov av skydd ska du alltid ringa till polisen. Akut är numret 112, annars 114 14.

Origo i Stockholm erbjuder stöd till dig som är utsatt för hedersförtryck över telefon eller i ett möte. Samtalet syns inte på telefonräkningen, och du kan också ställa anonyma frågor via hemsidan. 

Stödcentrum heder i Göteborg är en samverkan mellan 11 kommuner inom i Göteborgsregionen, Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen och erbjuder stöd till dig som är utsatt för hedersförtryck. 

Resursteam heder i Skåne är en samverkan inom flera skånska kommuner, där bland annat polisen ingår och där spetskompetens finns att tillgå inom hedersrelaterat våld och förtryck. 

Somaya Stödjour erbjuder stödchatt, stödlinje och skyddat boende för kvinnor och HBTQI-personer som är utsatta för hedersförtryck eller våld i nära relationer.  

Kärleken är fri erbjuder stödchatt till dig som är ung och utsatt för hedersrelaterat våld. 

Unizon samlar ett stort antal stödjourer över hela landet. 

Kvinnofridslinjen.se erbjuder en stödlinje för dig som är våldsutsatt.