image

Grön Näring

Just nu finns ingen kursstart inplanerad. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information. 

Kursbeskrivning

Kurstyp: Gymnasienivå
Kurslängd: 1 termin
Studietakt: 100 %
Studiestödsnivå CSN: Studiestödsberättigad
Internat: Nej
Studieort: Nybro
Kurstid:
Antagningsvillkor: 18 år. Fullgjord grundskola alt SvA grund, du ska behärska vardagssvenska i tal och skrift. Arbetet är förlagt både inomhus och utomhus. Det kräver att du ska ha kläder efter väder och ha en god fysisk form.
Kostnader: All undervisning är avgiftsfri men som studerande står du för vissa kostnader själv såsom ev kursmaterial, resor till och från studiebesök/praktik. Kostnader för transporter till studiebesök och praktikplatser tillkommer.
Ansök senast: OBS! Kontakta oss för information och ansökan!
Kontakt: Sophie Dahlgren Smedfors
E-post: sophie.dahlgren-smedfors@fryshuset.se

Bifogas med ansökan:
Personbevis
Tidigare betyg 

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är för dig som är intresserad av att arbeta inom Grön Näring med odling och/eller skogsbruk oavsett tidigare erfarenhet eller kunskap inom detta.

Grön Näring är samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs inom; jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer. Denna kurs fokuserar på odling och skogsbruk.

Syfte och mål med kursen

Det finns ett behov inom Gröna Näringar för individer med olika typer av specifik kompetens. Denna utbildning syftar till att i samverkan med regionala företag tillhandahålla en utbildning där deltagarna får nödvändig grundkunskap och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta inom Grön Näring.

Kursens upplägg och innehåll

Grön Näring är samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs inom; jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer. Denna kurs fokuserar på odling och skogsskötsel.

 • Orientering Gröna Näringar
 • Odlingskunskap
 • Friland, växthusodling och sådd
 • Skötsel, bevattning och skörd
 • Kompostering och Bokashi
 • Skogsskötsel
 • Maskinhantering, säkerhet och röjsågskörkort
 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Bransch- och miljökrav
 • Eget företagande inom Grön Näring
 • Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet
 • Ekosofi

Några av kursveckorna kommer att vara praktik. Du kommer att göra studiebesök för att bekanta dig med yrken inom anläggningsskötsel, växthusodling, skog- och parkskötsel. Du kommer att få varva föreläsningar och litteraturläsning med praktiskt odlings- och skogsarbete.