Kurser Kalmar

 

Studiemotiverande folkhögskolekurs
Ökar deltagarens studiemotivation och syftar till att stimulera till fortsatta studier.