Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att stimulera och motivera deltagarna till fortsatta studier och/eller arbete och hitta sin riktning framåt.

Fryshusets Folkhögskola i Kalmar tillhandahåller denna utbildning. Kursen pågår i 3 månader (13 veckor) 5 dagar i veckan, heltid alt. deltid om deltagarna har ytterligare/annan aktivitet beslutat av Arbetsförmedlingen.

Efter kursens slut får samtliga ett intyg på sitt deltagande i kursen, framtida eventuella ytterligare behov samt deltagarens framtida mål, yrkes- och/eller studiemässigt och/eller annat.

Syftet är att underlätta och motivera deltagaren att slutföra sina studier och öka sina chanser till jobb. Insatsen är individuellt upplagd utifrån vad respektive deltagare behöver för att nå målet med att fortsätta studera eller arbeta. Deltagaren får möjlighet att prova på olika ämnen, träna i de specifika ämnen/teman man behöver – ex. svenska, lära sig mer om arbetsmarknaden, förbättra sin studieteknik och lägga en plan inför framtiden. En viktig del är att se framtida möjligheter, öka sitt självförtroende och motiveras att ”ta nästa steg”. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.


Följande delar jobbar vi med i Studiemotiverande folkhögskolekurs:

  • öka självkänslan, självförtroendet, motivationen och framtidstron
  • öka förståelsen och kunskapen för samhället, arbetsmarknaden, hälsa och miljö
  • väcka lusten för studier
  • göra upp en plan för framtiden
  • ordna ett bra personligt brev och CV
  • öva på intervjuteknik och personlig marknadsföring
  • få förbättrad studieteknik och it-kunskap, hur kan datorn vara ett hjälpmedel vid inlärning och studier
  • prova på olika ämnen och fördjupad träning i det man behöver
  • göra studiebesök, till exempel på andra skolor och/eller företag beroende på sin framtidsplan
  • motivera deltagaren att gå vidare till reguljära studier, arbetsmarknadsutbildning eller arbete/praktik

Start: Löpande
Plats: Esplanaden 5 (Bruunska villan), Kalmar
Kontakt: Per Sjölin på +46 (0) 706 758 493 eller per.sjolin@fryshuset.se