image

IC Sverige - ICbility

Ett IC-program för att rusta unga i en komplex värld! ICbility hjälper unga och ledare för unga att träna upp sin IC-flexibilitet för en förbättrad självreglering, ökad öppenhet, självledarskap, kritiskt tänkande, problemlösning, hantering av konflikt och ett mer komplext tänkande!

IC // Integrative Complexity

Unga i Sverige lever i en komplex värld. De ska hantera kulturell mångfald, segregation, polarisering, nya sociala kontaktytor och sätt att förhålla sig till relationer, nya definierade krav på arbetsmarknaden, digitaliseringens samhällspåverkan, grupptillhörigheter och så mycket mer.

Detta påverkar alltför många och kan leda till destruktiva konsekvenser, sämre självkänsla, psykisk ohälsa, förstörande beteenden, känslan av utanförskap och våld.

Genom att integrera ICbility på mötesplatser för unga såsom inom skolan, verksamheter för unga och idrotten kan vi däremot motverka detta. Vi kan träna upp förmågan att hantera skillnader och motsättningar, se fler perspektiv och bättre hantera ett komplext tänkande.

IC kan även vara en grundläggande process för innovation, bättre beslut och ledarskap. IC relaterar nämligen till förmågan att betrakta fler idéer och perspektiv för att skapa en syntes, dvs, en ny idé som kan skapa bättre resultat än de enskilda idéerna och bidra till vidareutveckling och mer informerade beslut.

Här pratar vi om IC-flexibiliteten och hur man kan ”studsa” från ett lågt IC till ett högre IC när det behövs och när personen i fråga vet om det och kan reglera det på ett bättre sätt.

ICbility är ett program inom verksamheten IC Sverige och del av Fryshuset och området Föredöme och Framtidstro. Tillsammans med University of Cambridge och Umeå Universitetet startades ett pilotprojekt med mål att evidensbasera programmet inom svenska kontexter för unga mellan 16–25 år samt vuxna som arbetar med denna målgrupp.

Nu går projektet in i en ny spännande fas… mot en lanseringsstruktur och ett IC-center.

Detta innebär att ett 2-årigt utvecklingsprojekt initierats för att skapa modeller för att integrera programmet inom gymnasieskolan, idrotten, verksamheter för unga, arbetslivet och HR-program. Målet är att möjliggöra fler processledare som självständigt kan driva kurser och etablera ett IC-center för kvalitetssäkring, kunskapsdelning, utveckling, samarbeten och hållbarhet.

Ett ”utvecklingsråd” bestående av unga mellan 16–25 år kommer inom kort träda i kraft. Syftet är att unga ska vara delaktiga och utveckla hållbara och verklighetsförankrade modeller för att integreras i ovannämnda kontexter samt ge skepnad för IC-lärandemiljöer och hur vi ska kunna utvärdera förflyttningar i helhetsmiljöer.

Kontakt

address

Besöksadress

Mårtensdalsgatan 2-8
12030 Stockholm
address

Postadress

Box 92022
12006 Stockholm
phone

Telefon & email

development@fryshuset.se