Bakgrund

Institutet för Sociala Effekter (ISE) verkade mellan åren 2016 – 2018 som en oberoende intermediär i syfte att främja innovation och sociala investeringar riktade till barn och unga. ISE kartlade utmaningar och behov, specificerade önskad förändring hos målgrupp, tog fram verktyg för effektmätning, hittade finansieringslösningar och initierade partnerskap mellan offentlig, idéburen och privat sektor.

Intresset för att mäta effekten av samhällsutveckling har vuxit sig större i Sverige och globalt de senaste åren. En ökande efterfrågan från finansiärer, privata såväl som offentliga, om att mäta effekten av investeringar i social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande har drivit på vikten av att mäta och påvisa reell samhällsutveckling, exempelvis genom en förflyttning i en värdeskapskedja hos en individ eller grupp, en förflyttning som innebär ett mervärde för hela samhället. Ashoka Nordic, Social Initiative, SE Forum och Mötesplats Social Innovation är några svenska aktörer som tidigt började arbeta med frågan om att mäta effekten av socialt entreprenörskap.

2015 beviljades Fryshuset medel från Postkodlotteriet för att under tre år pröva den i andra länder så framgångsrika finansieringsmodellen Social Impact Bond (SIB), i en svensk kontext. Testpiloten kom att bli en viktig och lärorik resa i en stark offentlig välfärdssektor med effektmätning som ett viktigt verktyg i det arbetet. De samlade erfarenheterna av testpiloten mynnade ut i en bok. Boken syftade till att sprida kunskap om SIB, dess metoder och verktyg, dess möjligheter och utmaningar, men också hur modellen katalyserar en nödvändig systemförändring vad gäller sociala insatser.