Nätverk

Institutet för Sociala Effekter förstår värdet av att samla människor, kunskap, erfarenheter och idéer. Därför håller vi oss aktiva i olika forum där vi kan utveckla våra verktyg och hitta nya sätt att arbete med de utmaningar som samhället står inför idag.

Nordiskt nätverk för SIB-utveckling

Mötesplats Social Innovation initierade för ett par år sedan ett Nordiskt nätverk för SIB-utveckling. Syftet var att forma en kompetensgrupp med deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland som är involverade i att utveckla SIB-modeller i respektive land. Genom att skapa en lärande arbetsgrupp, där parterna kan ta del av varandras erfarenheter, var ett vidare syfte med nätverket att stimulera utvecklingen av nya innovativa finansieringslösningar för social innovation. Fryshuset och Institutet för Sociala Effekter har de senaste åren tagit aktiv del i utvecklingen av nätverket.

Nätverket för effektmätning

Vi har under en tid sett att det finns ett ökande antal professionella utövare av effektmätning inom alla sektorer som arbetar ganska isolerat och ofta känner sig ensamma i sina egna organisationer. Institutet för Sociala Effekter, Social Initiative och SE Forum möttes under försommaren 2017 och bestämde sig för att forma ett formellt nätverk av utövare som kan utbyta erfarenheter med varandra. Samtliga medlemmar i nätverket arbetar med effektmätning på olika sätt och vänder sig till dem som redan har grundläggande kunskaper och har effektmätning som en del av sina ordinarie arbetsuppgifter. 2018 ledde samarbetet till att Vinnovapengar söktes till förstudie som skulle undersöka behovet av en bredare plattform för effektmätning.

Är du intresserad av att veta vad förstudien kom fram till hittar du rapporten här.

 

National Advisory Board

Den 25 april 2019 fick Sverige ytterligare en arena för impact investing genom att den ideella föreningen, The Swedish National Advisory Board, hade sitt första årsmöte. Föreningen har som ändamål att vara ett nationellt forum för såväl verksamhet som främjar sektoröverskridande arbete, som samverkan kring utvecklandet av en marknad för allokering av kapital till hållbara investeringar med mätbara positiva effekter. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett mer hållbart samhälle och minskat utanförskap. Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset valdes på årsmötet in som styrelseledamot.