Publikationer

Social Impact Bond – en innovativ finansieringsmodell för sociala insatser
Genom den nya och innovativa finansieringsmodellen Social Impact Bond (SIB) arbetar ISE för att utnyttja befintliga resurser på ett smartare, effektivare och mer hållbart sätt – i ett nära samarbete med berörda målgrupper och övriga samhällsaktörer.

Social Impact Bond i svensk välfärd

Vinnova förstudie

Effektrapport Fryshuset Skärholmen