Om ISE

Institutet för Sociala Effekter – en kunskapsplattform

Institutet för Sociala Effekter inom Fryshuset ska ses som en kunskapsplattform i syfte att främja social innovation och sociala investeringar riktade till barn och unga. Tillsammans med våra samarbetspartners och en rad nätverk vill vi vara med och driva på nödvändig samhällsförändring för att i högre grad utnyttja befintliga resurser på ett smartare, effektivare och mer hållbart sätt.

Fryshuset har sedan många år dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med olika samhällssektorer och har även god insikt om aktörernas olika drivkrafter och roller. Vi är vana att skapa goda relationer och kan överbrygga språk-och kulturskillnader samt har alltid målgruppens bästa för ögonen. Fryshuset värdegrund ska ses som en viktig del i det arbetet.

Vår vision är ett samhälle där olika aktörer tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att lösa vår tids sociala utmaningar. Kunskapen om olika finansieringsmodeller och socioekonomiska analyser ökade också under åren 2015-2018 då Fryshuset med medel från Postkodlotteriet prövade finansieringsmodellen Social Impact Bond i en svensk kontext. Erfarenheterna av prövningen finns redovisad i boken: Social Impact Bond i svensk välfärd.

 

Vad är en Social Impact Bond?