ISEs Advisory Board

Det här är vårt Advisory Board!

 

Anne Holm Rannaleet, Senior Advisor IKARE Ltd
Anne är tidigare delägare på IK Investment Partners. Idag bl.a Senior Advisor samt Executive Director IKARE Ltd, som arbetar efter de sk. venture philanthropy principerna.

Camila Salazar Atías, Kunskapsområdesansvarig Föredöme & Framtidstro, Fryshuset
Camilla medverkar i olika expertgrupper, föreläser, modererar och utbildar på högskolor i frågor som i huvudsak rör gäng, våld, ekonomisk- och social utsatthet.

Carl Schwieler, delägare DLA Piper
Carl är delägare och ingår i byråns bank- och finansgrupp där han företräder låntagare, banker och andra aktörer inom de flesta områden av bank och finans. Hans huvudsakliga inriktning är förvärvsfinansiering, leasing och annan strukturerad finansiering och regulatoriska frågor.

Daniel Forslund, bitr. Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm
Daniel är bitr. Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm. Daniel är även ordförande Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott samt ordförande SKL:s Beredning för digitalisering. Daniel var tidigare chefsstrateg på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, där han ledde myndighetens insatser för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor.

Erik Jannesson, Serus
Erik är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning och partner på Serus. Han brinner för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och har under snart tio år utbildat, utvärderat, processlett och varit expertstöd till organisationer som vill förstå de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter och värden som verksamheten bidrar till.

Henrik Storm Dyrssen, före detta VD Leksell Social Ventures

Lars Gunnar Stjernqvist (S), Kommunstyrelsens ordförande Norrköping kommun
Lars har under tio år arbetat med sociala investeringar och initierade tillsammans med Leksell en social impact Bond 2016.

Lars Mac Key, Danske Bank
Lars Mac Key har närmare 20 års erfarenhet av olika obligationsmarknader. Många år spenderades på AB Svensk Exportkredits (SEK) upplåning, där han även satte upp ramverk för gröna obligationer. Sedan maj 2015 är Lars ansvarig för Sustainable Products inom Debt Capital Markets på Danske Bank. Lars vill även stödja uppbyggnaden av en nordisk marknad för Social Impact Bonds.

Nicklas Wallberg, Sverigechef på Reach for Change

Patrik Derk, tidigare Stadsdelsdirektör för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Sara Revell Ford, Nationell chef Röda korset
Sara har en bred erfarenhet ifrån näringslivet och ideell sektor och är idag nationell chef för Svenska Röda Korset. Hon är också styrelseledamot i stiftelsen En Frisk Generation och ledamot i förtroenderådet för Världsnaturfonden WWF i Sverige. Sara var tidigare generalsekreterare för Friluftsfrämjandet och hon har haft ledande positioner i  globala konsumentvaruföretag i Sverige och internationellt.

Ulla Marie Hellenberg, Kommundirektör Norrtälje kommun
Ulla har lång erfarenhet av ledning inom den kommunala sektorn. Tidigare kommundirektör i Södertälje och Sigtuna.