Kontakt

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset
Johan Oljeqvist är VD för Fryshuset. Johan har lång erfarenhet av entreprenörsorganisationer i det civila samhället och arbete inom hybridområdet mellan civilsamhället, privata och offentliga sektorer, både inom och utanför Sverige. Före sin position på Fryshuset var han VD för Myrorna i Sverige och ordförande i European Network on Recycling. Från Stockholms universitet har Johan en Executive MBA, en master I Organisation och Management och en kandidatexamen i Internationella Relationer. Sedan 2003 har Johan arbetat med olika former av effektmätning, hållbarhetsekonomisk utvärdering, cost benefit analys och liknande för att värdera effekt av olika typer av samhällsinsatser. Det ledde bl.a. under 2016 till uppstarten av Institutet för Sociala Effekter som, med finansiering av Svenska Postkodlotteriet, under tre år kartlade förutsättningarna för utfallskontrakt (Social Impact Bonds) i svensk kontext. Genom sitt engagemang för att förändra samhället genom att förbättra mångfald och möjligheter för ungdomar är han inblandad i många olika delar av samhället och har formella roller som: 

  • Styrelsemedlem i Swedish National Advisory Board for Impact Investing
  • Styrelsemedlem i Stockholms Handelskammare http://www.chamber.se/
  • Ordförande i Advisory Board på Stockholm Business School I Stockholms Universitet
  • Styrelsemedlem i Unga Klara AB. http://www.ungaklara.se/.
  • Styrelsemedlem i Surfa Lugnt surfalugnt.se
  • Medlem i nationalkommittén för Raul Wallenberg dagen
  • Medlem av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd
  • Styrelsemedlem i Stiftelsen Fryshuset fryshuset.se

Johan ingår även i institutets Advisory Board.

E-post: johan.oljeqvist@fryshuset.se

 

 

Senior advisors/rådgivare

Lena Lago, Rådgivare

Lena Lago är en av Sveriges mest erfarna personer när det gäller att arbeta med tillämpbara sociala innovationer som utgår från målgruppens faktiska behov. Lena har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med systemförändrande initiativ. Hon är medskapare till Hovsjöbyggarna och var projektledare för arbetsmarknadsprojektet K2 i Södertälje. Lena är även styrelseordförande för det banbrytande arbetskooperativet Basta och ingår i gruppen som startat branschorganisationen Certasf som syftar till att kvalitetssäkra och certifiera arbetsintegrerande sociala företag. Mellan åren 2015- 2018 var Lena verksamhetschef på Institutet för sociala effekter. Lena ingår även i institutets Advisory Board.

Tel: 073-950 22 17
E-post: Lena.Lago@fryshuset.se

 

Camilla Backström, Rådgivare

Camilla Backström är hållbarhetschef på Hoist Finance. Camilla har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste tio åren, inom både näringsliv och idéburen sektor.  Camillas fokus är sociala investeringar och hon ansvarade tidigare för området nya finansieringsmodeller och effektmätning vid Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola.  Camilla är författare till rapporten ”Nya Finansieringsformer för Social Innovation” som publicerades av MSI december 2014. Camilla var även en del av det team som utvecklade European Philanthropy Association (EVPA) handbok om hur man mäter och följer upp samhällseffekter. Camilla har erfarenhet från både näringslivet och det civila samhället. Hon har varit VD för Charity Rating, och på TeliaSonera byggde Camilla upp den globala CSR-funktionen. Camilla ingår även i institutets Advisory Board.

Tel: 070-659 50 55
E-post: camilla.backstrom@fryshuset.se

 

Ingvar Nilsson, Rådgivare 

Ingvar Nilsson är nationalekonom som under 35 års tid studerat marginaliseringens ekonomi samt värdet av prevention, tidiga insatser och rehabilitering liksom samverkansfrågor mellan olika offentliga aktörer.  Han har tillsammans med kollegan Anders Wadeskog skapat metoden socioekonomiska bokslut. Med hjälp av metoden kan man få ett redskap att värdera det socioekonomiska värdet av prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering. De har genomfört ett stort antal studier bl.a. kring ungdomar på glid, skolproblem av olika slag, missbruk, gängkriminalitet, politisk extremism och psykisk ohälsa Tillsammans med Eva Nilsson Lundmark har Ingvar också följt, utvärderat och handlett ett hundratal sociala investeringsprojekt. Ingvar ingår även i institutets Advisory Board.

E-post: i.nilsson@seeab.se